Spoznajte skratky a čísla: Ako čítať dáta v aplikácii RingConn a čo všetko meria?

Spoznajte skratky a čísla: Ako čítať dáta v aplikácii RingConn a čo všetko meria?

Počas používania aplikácie RingConn sa stretnete s viacerými skratkami a výrazmi. Preto vám ich teraz v krátkosti vysvetlíme.

Hodnotenie v percentách

Na úvod je dôležité spomenúť, že výsledky meraní sú uvádzané v jednotkách daných metrík. Aby ste im lepšie porozumeli, aplikácia ich vyhodnocuje do rozpätia od 1 do 100 podľa kvality, teda od najhoršieho výsledku po najlepší. Vďaka jednému výslednému číslu viete určiť, ako na tom ste.

Príklad: Spánok sa skladá z viacerých fáz, počas ktorých máte rôzne rozpätie srdcového tepu, okysličenia krvi či pravidelného dýchania. Nakoľko každý z týchto údajov sa meria inak, aplikácia ich spriemeruje do percentuálneho hodnotenia - napríklad 82 % kvalita spánku znamená, že ste spali veľmi dobre, ale stále je čo zlepšovať.

Spánok

Pri spánku ostaneme, je totiž prvou kategóriou porovnávacieho diagramu. Okrem nameraných hodnôt ho môžete ohodnotiť aj vy a to ideálne podľa pocitu, aký ste mali po prebudení. Váš názor teda tiež môže ovplyvniť celkové hodnotenie kvality spánku.

Spánkový cyklus človeka trvá zhruba hodinu a pol, pravidelne sa opakuje a striedajú sa v ňom rôzne fázy. Tie sa delia nasledovne:

 • REM: Ide o skratku výrazu rapid eye movement, teda rýchleho pohybu očí. V tejto fáze snívate. Zvyčajne je to aj posledná fáza pred prebudením.
 • Ľahký spánok (light sleep): Je prvou z dvoch N-REM fáz spánku, teda keď sa vaše oči takmer nehýbu, no zároveň ešte nesnívate.
 • Hlboký spánok (deep sleep): Hovorí sa mu aj pomalovlnný spánok (pevný N-REM) a v tomto štádiu vám klesá tep aj teplota tela. Hlboký spánok nastáva najmä počas prvej polovice noci.
 • Bdelosť (awake): Ide o fázu, v ktorej je človek bdelý, môže však ísť aj o krátke momenty, ktoré si niekedy ani nepamätá - napríklad, keď sa prevracia na druhý bok. Tento stav by počas celej noci spolu nemal presahovať 10 % spánku.

Všetky spomenuté fázy majú podľa dĺžky spánku aj optimálne rozpätie - najdlhšie by ste napríklad mali spať ľahkým spánkom. Okrem nich zaznamená aplikácia aj intenzitu pohybu počas spánku na jednoduchej priamke. 

Ako sme spomínali, aj v spánku vám prsteň meria srdcový tep. Rozdeľme tieto hodnoty nasledovne:

 • BPM (beats per minute): Označuje počet úderov srdca za minútu. V noci ich máte spravidla menej ako počas dňa, nakoľko telo oddychuje a nevykonáva fyzickú aktivitu. Často táto hodnota klesne aj pod priemerných 60 bpm.
 • RPM (respirations per minute): Označuje počet nádychov za minútu. Vďaka tomu údaju môžete zistiť, či nemáte počas spánku zástavu dýchania. Ak áno, ihneď túto informáciu konzultujte s lekárom. Dospelý človek by mal mať priemer počas spánku medzi 12 - 18 nadýchnutí za minútu, dieťa raz toľko.

Tieto hodnoty vám prsteň bude merať nielen počas spánku, ale aj krátkeho zdriemnutia počas dňa. Zaznamená zdriemnutia dlhšie ako 15 minút a ich výsledky nájdete taktiež v kategórii Spánok.

No a neodmysliteľnou súčasťou spánkových meraní je aj teplota pokožky. Tá je vopred meraná v stupňoch Celzia a dozviete sa nielen priemer počas spánkových hodín, ale aj výchylku od vašej bežnej teploty. Vyššia nameraná teplota ako zvyčajne môže naznačovať napríklad nadchádzajúcu nádchu.

Aktivita

Pohybové aktivity sú druhou kategóriou diagramu. Tu si predstavíme dve dôležité rozdelenia - a to kalórie, teda energiu vyprodukovanú telom a intenzitu samotného pohybu a cvičenia.

Spálené kalórie delíme na dva typy podľa spôsobu, akým ich naše telo zužitkuje:

 • Bazálny metabolizmus (basal metabolism): Ide o pasívne kalórie, teda tie, ktoré spáli vaše telo aj bez pohybu len na svoje fungovanie. Počet spálených kalórií za hodinu vášho metabolizmu vypočíta aplikácia podľa vami zadaných metrík ako vek, výška, váha a podobne.
 • Aktívne kalórie (active calories): Tieto kalórie míňate pohybom - chôdzou, behom či športom. Čím viac pohybu, tým viac spotrebovaných kalórií. Podľa vášho odhadovaného denného príjmu (ktorý volíte v aplikácii) môžete zistiť, či váš výdaj prevyšuje príjem a teda chudnete, alebo naopak.

Spoločne s pohybom ide ruka v ruke intenzita fyzickej aktivity. Hľadajte ideálne tie aktivity, pri ktorých sa cítite dobre, no zároveň dajú telu aj trošku zabrať. Intenzita sa delí nasledovne:

 • Neaktivita (inactive): Telo je pokojné, napríklad meditácia alebo sledovanie televízie.
 • Nízka aktivita (low): Telo vydáva minimálnu aktivitu, napríklad pomalá prechádzka.
 • Mierna aktivita (moderate): Telo vykonáva bežnú športovú aktivitu, napríklad plávanie, beh, tancovanie alebo rekreačné bicyklovanie.
 • Rázna aktivita (vigorous): Telo vykonáva náročnú a rýchlu (adrenalínovú) aktivitu, napríklad šprintovanie (kardio) alebo rýchle bicyklovanie.

Zdravý organizmus by mal mať kombinovanú intenzitu pohybu s najväčším pomerom nízkej aktivity.

Stres

RingConn meria intenzitu stresu najmä variabilitou srdcového tepu. Ak sa teda neúmerne zrýchli, zažívate stresovú situáciu. Ak je naopak dlhší čas nízka, relaxujete.

Nakoľko táto metrika sleduje viaceré faktory, aplikácia vám ju vyhodnotí v percentuálnom vyjadrení, nazývanom aj index stresu a to nasledovne:

 • Relaxačný (relaxed): Medzi hodnotami 1 až 29, zvyčajne počas spánku.
 • Normálny (normal): Medzi hodnotami 30 až 59, keď máte ideálny stav počas dňa.
 • Mierne zvýšený (medium): Medzi hodnotami 60 až 79, nielen počas športovej záťaže, ale aj sledovania napínavého filmu alebo šoférovania.
 • Vysoký (high): Medzi hodnotami 80 až 100, pri extrémnej fyzickej aktivite, ale napríklad aj počas čakania na dôležité výsledky (v škole, u lekára a podobne).

Stresový pomer (stress ratio) je následne už denným priemerom, ktorý je ideálne držať na úrovni medzi 50 - 60, pričom najviac by ste mali mať normálneho stresu.

Životné funkcie

Poslednou, no nemenej dôležitou kategóriou je sledovanie životných funkcií. V tejto sekcii budete sledovať činnosť vášho srdca a krvného obehu a to vďaka štyrom štatistikám:

 • HR (heart rate): Ide o kardiovaskulárnu činnosť, teda činnosť srdca. Hodnoty ukazujú počet úderov srdca za minútu. Tie sledujete v polhodinových spriemerovaných intervaloch. Ideálna činnosť srdca dospelého človeka je 60 až 100 úderov srdca za minútu, pri deťoch 90 až 140.
 • SpO2, saturácia kyslíka (oxygen saturation): Tento údaj určuje okysličenie krvi, teda ako efektívne kyslík z pľúc preniká do krvi a následne do tkanív tela. Je to nevyhnutné pre fungovanie organizmu a ideálna hodnota je 95 % a viac. Niektorí ľudia žijú bezproblémový život aj pod touto úrovňou, no pre istotu treba situáciu prebrať so svojím lekárom.
 • HRV (heart rate variability): Skratka značí variabilitu srdcovej frekvencie, teda rozdiely medzi údermi srdca. Sledujete ňou svoj nervový systém, ktorý srdcovú činnosť reguluje. Hodnoty HRV by ste mali držať počas rovnakých činností na čo najnižšom rozpätí.

Všetky spomenuté hodnoty meria RingConn v dvoch fázach: v priemere a rozpätí. Sami si pritom viete vybrať, či chcete obe metriky merať v 5 alebo 30 minútových intervaloch. Samozrejme, 5 minútový je presnejší, ale za cenu o niečo nižšej výdrže batérie.

Ako zlepšiť výsledky?

Týždenné a mesačné porovnania meraní sledujete v kategórii Trendy a Reporty. Môžete si pozrieť, koľko priemerne spíte, nakoľko ste aktívny či ako funguje vaše srdce. Hodnoty porovnáva aplikácia číselne, pričom nechýba ani údaj, či ste sa oproti minulému týždňu zlepšili alebo naopak zhoršili a o akú hodnotu.

Sami tak najlepšie uvidíte, na ktoré oblasti sa treba možno viac zamerať. Nastaviť si v nich môžete aj ciele, ktoré bude RingConn za vás vyhodnocovať - či už ide napríklad o dĺžku spánku alebo o spálené aktívne kalórie. Výsledky môžete tiež zdieľať s rodinou či kamarátmi a navzájom sa tak motivovať. Zlepšenie života máte doslova vo svojich rukách.

Späť na blog